Arbetsmaterial

arbetsmaterialHär nedan ser du fem länkar till olika arbetsmaterial/uppgifter. De lättaste uppgifterna står till vänster (Gissa Djuret etc., för små barn) och svårighetsgraden ökar till höger (Anpassningar, för högstadium/gymnasium). Under varje uppgift finns också en lärarhandledning. Denna innehåller ett facit, men ibland också förslag på vad man kan diskutera/gå igenom innan, under eller efter besöket på Ystad Djurpark.

Om du vill låta barnen göra en TIPSRUNDA kan du bara klicka rutan nedan. Den bygger på att man går runt i parken och läser informationen på skyltarna och ibland studerar djuren. Frågorna kommer i ordning som stämmer bäst om man går runt parken MOTSOLS (dvs först till smådjuren vid lekplatsen och sedan vidare till Jak, Urial, Aphus etc). Facit till tipsrundan finns i samma fil.

När du klickar på en uppgift eller handledning öppnas en PDF-fil (du behöver alltså Adobe Acrobat) som du kan spara på din egen dator eller skriva ut direkt. Vissa filer har färgbilder, men det går naturligtvis bra att trycka ut och kopiera upp dem i svart-vitt.

Man kan låta barnen göra uppgifterna under besöket på Ystad Djurpark, men man kan även välja att gå igenom dem före eller efter istället. För en del av uppgifterna behöver alltså barnen söka information på de skyltar som finns i parken. Det finns en skylt för varje djurart som innehåller fakta om tex. djurets utseende, vilken grupp av djur det tillhör, beteende, miljö, var djuret kommer ifrån etc.


Facit: