• Pilgiftsgroda

  Dendrobates azureus (blå)
  Dendrobates leucomelas (gul och svart)

  Klass: Groddjur
  Ordning: Stjärtlösa groddjur
  Familj: Pilgiftsgrodor
  Föda: Insekter
  Miljö: Regnskog
  Tillbaka

Pilgiftsgrodan tillhör den väldigt vackra och färggranna grodfamiljen Dendrobatidae som lever i Sydamerika. De olika grodornas färger är ett sätt att varna andra djur att de är giftiga, vilket kallas för aposematiska färger. Familjens namn kommer ifrån att Chocoindianerna i Colombia drog deras blåsrörspilar på ryggen på grodorna för att använda giftet till jakten. Giftet hos pilgiftsgrodan kommer ifrån insekterna grodan äter i det vilda. Därför är inte fångenskapsuppfödda grodor giftiga eftersom de äter vanliga insekter som inte har något gift att föra vidare.
Den gula pilgiftsgrodan Phyllobates terriblis är 20 gånger giftigare än någon annan groda och anses vara världens giftigaste djur. Den är bara 5 cm lång men har tillräckligt med gift att döda 10 människor!

Poison dart frogs are members of the Dendrobatidae family and they reside in South America. They wear some of the most brilliant and beautiful colors on Earth. Their elaborate designs and hues are deliberately eye catching to ward off potential predators, a tactic called aposematic coloration.