• vitstork
 • Vit stork

  Ciconia ciconia

  Klass: Fåglar
  Ordning: Storkfåglar
  Familj: Storkar
  Föda: Insekter, grodor, fågelungar m.m.
  Miljö: Våtmarker
  Tillbaka
Vit stork behöver våtmarker för att trivas. Födan består till stor del av grodor och andra smådjur. Under vintern hittar inte storkarna tillräckligt med föda, bland annat grodor, för att klara sig i Sverige, och de måste då flytta till varmare breddgrader, tex. södra Afrika. Föräldrarna flyttar först och ungarna senare. De unga fåglarna måste alltså kunna flytta själva redan från början, eftersom de inte följer med föräldrarna.

1954 var senaste gången ett vilt par häckade i Sverige. För att Vit stork skall kunna återintroduceras i Sverige krävs att våra våtmarker bevaras och utökas. På flera håll återskapas nu våtmarker som tidigare försvunnit. Bevarandet av hotade miljöer är en viktig del i arbetet för bevarandet av hotade djurarter.

Ystad Djurpark inledde 2005 ett samarbete med Stork-projektet, som arbetar för att skapa en livskraftig stam av storkar i Sverige. Förhoppningsvis kommer de ungar som föds upp i parken en dag att återvända och häcka fritt, kanske på våra tak.