• struts
 • Struts

  Struthio camelus

  Klass: Fåglar
  Ordning: Strutsfåglar
  Familj: Strutsar
  Föda: Frukt, frön, smådjur
  Miljö: Stäpp, savann, öken
  Tillbaka

Strutsen är världens största fågel. Den lever på Afrikansk stäpp och savann, fast håller på att försvinna från vissa områden. Strutsen kan inte flyga, men springer fort med över 4 m långa kliv. Hanens plymer används vid uppvaktningen av honan. Benen och halsen är däremot nakna för bättre värmereglering. Flera strutshonor lägger ägg i samma bo, men bara en hane och en hona ruvar och vaktar äggen. Ungarna, som kan gå strax efter kläckningen, följer de vuxna individerna och äter själva. Man ser ofta strutsar nära antiloper och sebror. Dessa olika djurarter håller gärna ihop eftersom de tillsammans lättare upptäcker rovdjur. Strutsarnas har god syn och antiloperna utmärkt luktsinne, så de kompletterar varandra bra.

The Ostrich is the largest bird in the world. Ostriches live in African grasslands, and feed on fruits, seeds and small animals. They cannot fly, but run very fast. Eggs are laid in a common nest, which is guarded by one pair. Chicks walk and feed soon after hatching.