• Skånegås
 • Skånegås

  Klass: Fåglar
  Ordning: Andfåglar
  Familj: Egentliga andfåglar
  Föda: Växter
  Tillbaka

Skånegåsen är nära släkt med den vilda Grågåsen (Anser anser), men har mer vit färgteckning. Hanen kallas ”gåskarl” och kan väga upp till 10 kg, medan honan är mindre. Gäss är intelligenta, lever länge (ibland över 20 år) och kan bilda livslånga familjeband. Gässlingar lär sig snabbt känna igen och följa sina föräldrar. Detta kallas prägling. Men de kan också präglas på en människa, en annan fågelart eller till och med en flagga, om detta är det första de ser.

The Scania Goose is closely related to Greylag Goose (Anser anser). Like its wild relatives these geese are intelligent and long lived (over 20 yrs). Males can weigh up to 10 kg, whereas females are smaller. The young quickly learn to recognise and follow the parents. This learning process is called “imprinting”.