• Nandu
 • Nandu

  Rhea americana

  Klass: Fåglar
  Ordning: Strutsfåglar
  Familj: Nanduer
  Föda: Växter och smådjur
  Miljö: Stäpp
  Tillbaka

Nanduer kallas ofta Sydamerikanska strutsar, men är betydligt mindre och inte särskilt nära släkt med den Afrikanska strutsen. Nandun lever på öppna grässtäpper (t. ex. Pampas) och bildar i flockar på 10-50 djur. Den är vaksam, och även om den inte kan flyga klarar den sig undan rovdjur genom att springa fort. Nandun har jagats mycket för sitt kött och sina fjädrars skull. Man har också trott att den konkurrerar med boskap om betet. Därför finns nandun idag endast kvar i skyddade områden. Till skillnad från de flesta andra fåglar är det hanen som tar hand om ägg och ungar. Ofta lägger flera honor upp till 30 ägg i samma bo, som hanen sedan ruvar. När äggen kläcks vandrar hanen iväg med ungarna och tar hand om dem tills de kan klara sig själva.

The Nandu is sometimes called the South American Ostrich, but it is much smaller and only distantly related to the African Ostrich. Nandus live in the grassy plains of Argentina and Brazil and feed on plants and small animals. In contrast to most birds, it is the Nandu male that takes care of eggs and chicks.