• åsna
 • Åsna

  Equus africanus asinus

  Klass: Däggdjur
  Ordning: Uddatåiga hovdjur
  Familj: Hästdjur
  Föda: Gräs, örter, rötter
  Miljö: Stenöken
  Tillbaka

Tamåsnan härstammar från den afrikanska vildåsnan, Equus africanus. Vildåsnan finns i Etiopien, Sudan och Somalia, fast är idag utrotningshotad. Arten är väl anpassad till de steniga ökenområdena i Nordafrika och lever framför allt av gräs och rötter. Vildåsnor kan bilda större flockar, men hingstar lever oftast ensamma i revir. Den afrikanska vildåsnan är det minsta vildlevande hästdjuret. Åsnans förmåga att utstå värme och torka, och att den klarar sig på enkel föda, gjorde att den domesticerades tidigt (troligen ca. 3.500 år f. kr). Åsnor används idag främst som last- och riddjur, men kan också mjölkas.

The domesticated Donkey originates from the wild form still existing in North-Western Africa. In the wild, donkeys live in stony desserts, where they can form large groups. The primary food is grasses, herbs and roots. The donkey probably became domesticated around 3.500 b.c.