• Watussi
 • Watussi

  Bos taurus

  Klass: Däggdjur
  Ordning: Partåiga hovdjur
  Familj: Slidhornsdjur
  Föda: Gräs
  Miljö: Gräsmark
  Tillbaka

Watussi hölls ursprungligen som boskap av Watussi-folket i centrala delarna av Afrika och kan spåras minst 6000 år tillbaka i tiden. De har de största hornen av all boskap. Watussi hålls framför allt för mjölken skull, men ger också kött och deras spillning används för husbygge. Eftersom Watussin har utvecklats i Afrika har den ett antal karaktärer som gör den lämpad att överleva i en hård miljö. De är t. ex. snabba, båda könen har kraftiga horn som försvar mot rovdjur och kalvarna föds fort och är snabbt mycket vaksamma. Dessutom tål de torka, värme och starkt solsken.
Hos Watussifolket är antalet watussi man har ett tecken på rikedom. Korna med längst horn är heliga och får bara ägas av kungar och hövdingar. Vill en man få en hustru måste han betala med Watussi-boskap, som ibland ersätter pengar.

Watusi (or Ankole cattle) originate from central Africa, where this breed was kept by the Watusi-people. These animals have the largest horns of all cattle, and are well adapted to African conditions since they can stand heat and drought, but also fight or run fast to escape predators.