• Vallaby
 • Vallaby

  Macropus rufogriseus

  Klass: Däggdjur
  Ordning: Pungdjur
  Familj: Kängurur
  Föda: Gräs, örter, blad
  Miljö: Buskskog
  Tillbaka

Vallabyerna är nära släkt med större kängurur. Det finns flera arter och här på Ystad Djurpark ser du Rödhalsad Vallaby. Rödhalsad Vallaby föredrar buskmark och djuren ses ofta äta i grupper, även om de för övrigt kan leva ensamma. Vallabyer får en unge i taget, även om mamman ofta tar hand om en större och en mindre unge samtidigt. Hos kängurur är det vanligt att det befruktade ägget inte utvecklas direkt utan ligger vilande (i diapaus) i upp till 8 månader. Den egentliga dräktigheten sätter sedan igång och varar ungefär 30 dagar. Hos de mindre Vallaby-arterna väger ungen bara 0.3 g när den föds, och även hos större kängurur väger ungen mindre än 1 g! Direkt efter födseln kryper ungen upp till moderns pung, där den suger sig fast vid spenen och kan öka i vikt med upp till 2000 gånger på 6 månader.

The Rednecked Wallaby is a small species of kangaroo found bushy areas. Wallabies eat grass and leaves, and form groups while foraging. The new-born young weigh less than 1g, but increase their mass 2000 times after 6 months in the pouch.