• Rödkulla
 • Rödkulla

  Klass: Däggdjur
  Ordning: Partåiga hovdjur
  Familj: Slidhornsdjur
  Föda: Gräs
  Tillbaka

Rödkulla, eller Röd kullig lantras rasen som den också kallas, har sitt ursprung i boskap från Norra Skandinavien. Som framgår av namnet är rasen ”kullig”, dvshornlös. Rödkullan har framför allt använts som mjölkko. Rasen höll på att försvinna och på 70-talet fanns endast ett 20-tal individer kvar. Genom avelsarbete har nu antalet ökat och rasen bevaras genom avelsföreningar och djurparker. Liksom många andra raser hotades alltså Rödkullan av bortkorsning, vilket innebär att unikt genetisk material försvinner genom avel med andra raser.

Swedish Red Polled Cattleoriginate from local cattle in Northern Scandinavia. This hornless breed was primarily kept for its milk, and was almost lost around 1970 (only about 20 individuals remained). An intense breeding program have now re-established Red Polled Cattle in Scandinavia.