• Linderödsgris
 • Linderödsgris

  Sus scrofa dom

  Klass: Däggdjur
  Ordning: Partåiga hovdjur
  Familj: Svin
  Tillbaka

Linderödsgrisen är ett av våra ursprungliga lantrassvin. Den känns igen på sin brokiga färgteckning, även om fläckarnas färg och storlek kan variera. Det fanns förr två lantrassvin i Sverige: skogssvin och hussvin. Linderödsgrisar liknar mest hussvin, men har skogssvinets färgvariation. Lantrassvin har säkerligen blandats upp med Vildsvin under århundradenas lopp. Liksom sina vilda släktingar är tamsvin allätare, som gärna bökar i jorden och tar gyttjebad.

The Linderödspig originates from Northern Scania. The dark pigmentation is an indication that these domestic pigs have interbred with Wild boar. Like their wild ancestors domestic pigs are omnivores, love to root in the soil and to take mud baths.