• Lama
 • Lama

  Lama glama

  Klass: Däggdjur
  Ordning: Partåiga hovdjur
  Familj: Kameldjur
  Föda: Gräs, örter
  Miljö: Gräs- och buskmark
  Tillbaka

Laman är Sydamerikansk släkting till kamel och dromedar. Den är anpassad till gräs- och buskmark på Andernas sluttningar. Laman började användas som tamdjur (domesticerades) redan för 4000-5000 år sedan. I Inka-riket hade laman en central roll, eftersom den var det viktigaste transportmedlet, gav ull, mjölk och föda. Man känner inte till mycket om vilda lamors levnadssätt, eftersom alla lamor i Anderna idag kommer från domesticerade djur. Man tror dock att hanarna försvarar harem med honor.
Lamor är både starka och uthålliga. En vuxen lama kan bära en last upp till 60 kg, vilket motsvarar halva dess vikt. Och den kan gå lastad 15-30 km om dagen i besvärlig terräng!

The Llama is related to the Camel, and is spread over most of the grassy areas of the Andes. Llamas were domesticated about 4000 years ago, and had a very important role in the Inca culture. Llamas are still used for transportation, wool, milk and food.