• Kapybara
 • Kapybara

  Hydrochoerus hydrochaeris

  Klass: Däggdjur
  Ordning: Gnagare
  Familj: Vattensvin
  Föda: Gräs
  Miljö: Gräsmark-Regnskog
  Tillbaka

Kapybaran är världens största gnagare och kan väga över 60 kg! Kapybaror kallas också vattensvin, vilket beror på att de alltid håller sig nära vatten. Vanligen lever de på öppen gräsmark, men finns också inne i regnskog. Födan är främst gräs. Kapybaror är sociala djur. Under regntiden är grupperna oftast omkring 10 djur och den dominante hanen försöker då hålla andra vuxna hanar borta från gruppen. När vattensamlingarna krymper under torrtiden kan man dock se över 100 kapybaror tillsammans. I Venezuela förekommer uppfödning av kapybaror.
Kapybarahanar har stora doftkörtlar som bildar en tydlig kulle (morillo) på näsryggen. Honor har också doftkörtlar. Varje individ har sin egen speciella doft och detta gör att djuren kan känna igen varandra.

The Capybara is the largest rodent in the world and can weigh over 60 kg! Capybaras are found near water in grassy areas and rainforest in South America. The animals feed on grass and usually form groups of about 10 (but sometimes 100) individuals.