• jak
 • Jak

  Bos grunniens

  Klass: Däggdjur
  Ordning: Partåiga hovdjur
  Familj: Slidhornsdjur
  Föda: Gräs, örter
  Miljö: Tundra, isslätt
  Tillbaka

Vild Jak finns bara på 4000-6000 meters höjd i Tibet. Mycket lite är känt om hur vilda jakar (B. mutus) lever, och vanligen är det den mindre tamformen (B. grunniens) man
träffar på. Jaken har lång, tovig päls och andra anpassningar för att klara extrem kyla. Jaken har sedan länge använts som tamdjur i Tibet. Där kallas jaken ibland ”Djurens kokosnöt”, eftersom man kan använda den till så många olika saker: transport, mjölk, mat, och kläder.
Jak, bison och andra oxdjur som lever i sträng kyla har stor nytta av värmen som produceras i magen. Födan som jäser med hjälp av bakterier gör att vommen alltid håller temperaturen +40 grader. Den fungerar därför som ett inre element, vilket hjälper djuren i sträng kyla.

The life of the wild Yak is virtually unknown, since it lives above 4000 m in Tibet. The domesticated form is slightly smaller, and is in Tibet used for transportation, production of milk, food and clothes. The Yak, like the Bison, can stand extreme cold because the fermentation of ingested food helps heating the animal