• Göingeget
 • Göingeget

  Capra aegagrus hircus

  Klass: Däggdjur
  Ordning: Partåiga hovdjur
  Familj: slidhornsdjur
  Föda: Gräs, örter
  Tillbaka

Göingegeten tillhör liksom Jämtgeten de så kallade allmogegetterna. Göingegeten är en helt oförädlad ras, som har avlats fram från två individer funna i norra Skåne. Geten har kallats ”Fattigmansko”, eftersom den klarar sig bra även under magra förhållanden. Antalet getter i Sverige har därför ökat när det varit dåliga tider, och var som mest uppe i 170.000 under 1800-talet.

Peasant Goats have unlike most other breeds never been artificially selected for e.g. milk production. The Göinge goat, which you see here, is a breed originating from only two individuals found in northern Scania. In Scandinavia goats have been very important, especially during poor years, and during the 19th century more than 170.000 goats existed in Sweden.