• Elandantilop
 • Elandantilop

  Taurotragus oryx

  Klass: Däggdjur
  Ordning: Partåiga hovdjur
  Familj: Slidhornsdjur
  Föda: Gräs, blad, örter
  Miljö: Gräs-, trädslätt
  Tillbaka

Eland kallas också Älgantilop och är den största antilopen. Eland klarar torra miljöer och trivs bäst på gräs-slätter med en del träd. Djuren bildar oftast mindre flockar med en
hane och honor med kalvar, men man kan se större hjordar. Hornen används för att dra ner grenar och gräva upp rötter, men också för att skrämma bort rovdjur och i slagsmål mellan tjurar under parningstiden. Korna blir könsmogna vid ungefär 2-3 års ålder och får oftast en kalv per år.
Elandantiloper tillhör oxdjuren och är alltså nära släkt med bufflar och nötkreatur. Som hos andra oxdjur är tjurar mycket större än kor (jämför vår tjur Leo med de andra). Du kan också se att
Elandantiloper har puckel, ryggkam och dröglapp, precis som vanliga tjurar.

The Eland is the largest antelope in the world, and related to cattle. Eland antelopes are found in grassy areas with trees in central, eastern and southern Africa. The primary food is grass and
leaves. Social groups commonly consist of one male and several females.