• alpacka
 • Alpacka

  Vicugna pacos

  Klass: Däggdjur
  Ordning: Partåiga hovdjur
  Familj: Kameldjur
  Tillbaka

Alpackan tillhör kameldjuren och är nära släkt med t. ex. Lama och Guanacko. Alpackan är en domesticerad form av lamadjur, dvs. den har avlats fram från sina vilda släktingar. Framför allt är det dess fantastiska ull människan har velat utnyttja. Alpackan är också mindre än de övriga lamadjursarterna. Alpackor avlades ursprungligen fram i Sydamerika, men finns idag på många olika ställen i världen. Även i Sverige hålls alpacka på ett fåtal ställen.

The Alpaca is a domesticated form of Llama. It has primarily been bred for its exclusive wool. During the breeding process the Alpaca also became smaller than its wild relatives. Alpacas originally come from South America, but are today kept in many parts of the world.