• Väsande Kackerlacka

  Gromphadorhina portentosa

  Klass: Insekter
  Ordning: Kackerlacker
  Familj: Blaberidae
  Föda: Rutten frukt och växter
  Miljö: Förmultnade trädstammar
  Tillbaka

Den väsande kackerlackan är en av de största kackerlacksarten i världen och kan bli uppemåt 8 cm lång. Den tillhör släktet Gromphadorhina som bara finns på ön Madagaskar utanför Afrikas ostkust, där lever den i murkna stubbar och trädgrenar. Till skillnad mot många andra kackerlacker så saknar den vingar helt och hållet men är däremot en mycket duktig klättrare. Sitt namn har den fått från sitt väsande läte den gör när den känner sig hotat. Det väsande lätet skapar de genom att pressa ut luft ur öppningar till deras andningssystem och de väser inte bara vid fara utan även för att locka till sig honor och när de är arga.

The Madagascar hissing cockroach is one of the largest cockroaches in the world. It lives as the name suggest in Madagascar in rotting wood where it feeds on rotting fruit and plants. Its one of the cockroaches that can produce a hissing sound, which it does by forcing air through their resperatory system.