• Jättesnäcka
 • Afrikansk Jättelandsnäcka

  Achatina fulica

  Klass: Snäckor
  Ordning: Landlungsnäckor
  Familj: Achatinidae
  Föda: Växter, frukt och grönsaker
  Miljö: Fuktig och varm miljö
  Tillbaka
Den afrikanska jättesnäckan härstammar från Kenya och Tanzania i östra Afrika. Som namnet antyder är det en stor snäcka som kan bli upp till 20 cm lång och väga 600g! Den är en utbredd växtätare som äter en mängd olika växter, frukter och grönsaker. En viktig del i deras diet är kalcium som de behöver för sitt skal och därför äter de ibland sand, små stenar och ben. Då den är väldigt matglad och duktig på att föröka sig har den afrikanska jättesnäckan blivit ett stort problem i varma och fuktiga delarna av världen där den rymt och börjat äta grödor. Precis som andra snäckor är jättesnäckan hermafrodit, vilket betyder att den både är hane och hona. Däremot är självbefruktning ovanligt och snäckorna vill främst hitta en partner att befrukta sig med.

The giant african snail originates from Kenya and Tanzania in east Africa and is a large snail which can become up to 20 cm long and weigh 600g. It’s an herbivore who eats fruit, vegetables and plants. Since it eat a lot of plants and breed quickly it has become a pest in the humid and warm parts of the world where snails escape captivity and eat allot of crops. The African snail is like other snails hermaphrodite, which mean that it’s both a male and a female. But self-fertilization is rare, it still prefers another snails to be fertilized.