• Kungspyton
  Python regius


  Klass: Kräldjur
  Ordning: Fjällbärande kräldjur
  Familj: Pytonormar
  Föda: Små djur
  Miljö: Savann
  Tillbaka
Kungspytonen är en ganska kort och knubbig orm som man finner ute på den afrikanska savannen. Den är den minsta av de afrikanska pytonormarna och blir ungefär 120 cm lång. Den lever främst på små däggdjur och andra små djur som den kan finna på marken och precis som andra pytonormar så har den inget gift utan kramar ihjäl sitt byte. Till sin hjälp ha pytonormen värmekänsliga organ (s.k. näsgropsorgan) som gör att ormen kan jaga på natten och upptäcka byten i mörkret.
Kungspytonen har en väldigt speciell försvarsposition, när den känner sig hotat så rullar den ihop sig till en boll med huvudet skyddat i mitten. Det är därför den ibland kallas för "ball python" på engelska. Då den är giftfri, relativt liten samt har ett väldigt lugnt temperament har den blivit populär som husdjur.

The Royal Python is a relatively small snake which lives on the African savannah. Its the smallest of the African pythons and can grow up to 120 cm. It feeds on small animals that lives on the ground and like other pythons it is not poisonous. The Royal Python is also called Ball Python becouse when it gets threatened it curls up into a ball with it's head protected in the middle. Because of its small size and has a calm temper it has become popular to keep as a pet.