• Japansk vaktel
  Cotumix japonica


  Klass: Fåglar
  Ordning: Hönsfåglar
  Familj: Fälthöns
  Föda: Gräs, örter och insekter
  Miljö: Gräs- och buskmark
  Tillbaka
Japanska vaktlar kommer ursprungligen från öster delarna av Asien, inklusive Indien, Kina och Japan. Dock finns den nu spridd även på andra ställen i världen, tex Afrika. Den är större än sin släktning Kinesisk dvärgvaktel (en populär burfågel). Båda könen är brunspräckliga, men man kan skilja på dem genom att honorna är mer bruna och fläckiga på bröstet, medan hanarnas bröst är mer rostrött precis som kinderna. Äggen som bara väger 10 g, ruvas mest av honan, även om hanen hjälper till de första dagarna. Ruvningen brukar vara 16-17 dagar.

The Japanese Quail originates from the eastern parts of Asia, including China and Japan, but can today also be found in E.g Africa. They where domesticated in Japan in the 13th century. These birds were at first used in singing contests, but today they are bred primarily for egg production.