• Blågul ara
  Ara ararauna


  Klass: Fåglar
  Ordning: Papegojfåglar
  Familj: Papegojor
  Föda: Frukt och nötter
  Miljö: Tropisk skog
  Tillbaka
Blågul ara är en stor sydamerikansk papegoja som lever i tropiska skogar, främst i så kallade ”varzeas” vilket är översvämmade skogar längs med de stora floderna. Sedan 1980-talet finns det även en mindre population aror i Florida, USA. Den blågula aran är en smart fågel som har väldigt lätt för att lära sig härma ljud och tillsammans med sin fina fjäderdräkt, förmåga att fästa sig till människor och tillgänglighet har gjort de till väldigt populära sällskapsfåglar. Både honan och hanen har den vackra blå och gula fjäderdräckten men hanen använder den just för att hitta en partner. Ju starkare färg desto mer imponerar han på honorna och arorna bildar par som håller livet ut.

The Blue-and-yellow macaw is a large parrot that lives in tropical forests in South America and since 1980s are there a small population in Florida, USA. Both the male and the female got a beautiful blue and yellow plumage that the male use to impress the females. Males with bright colors have a higher chance to find a female and the parrots forms lifelong couples.