• Amazonpapegoja
  Amazona spp


  Klass: Fåglar
  Ordning: Papegojfåglar
  Familj: Papegojor
  Föda: Frukt och nötter
  Miljö: Regnskog
  Tillbaka

Amazonpapegojor lever i de tropiska regnskogarna i Sydamerika och det finns flera olika arter som t.ex. de Blåpannade och Gulpannade amazonpapegojorna vi har. Amazonerna lever i grupper med mellan sex och ända upp till hundra fåglar. I gruppen finns det dock bestämda par som håller ihop. Honan lägger 3-4 ägg som paret ruvar 24-26 dygn. Ungarna lämnar boet efter ca. 10 veckor då dom kan klara sig själva. Amazonpapegojor är långlivade och kan bli upp till 25 år gamla. Precis många andra papegojor så är Amazonpapegojan väldigt duktig på att härma mänskligt tal vilket har gjort dem väldigt populära som husdjur!

The Amazon Parrots live in tropical rainforests in e.g. Argentina, Brazil, Paraguay and Bolivia. These parrots form groups with 6-100 individuals, but reproduce in pairs. Amazons feed on fruit, nuts and berries. Because of their ability to "speak" they have become very popular as pets.