• Minigris
  Sus scofa


  Klass: Däggdjur
  Ordning: Partåiga hovdjur
  Familj: Svindjur
  Föda: Allätare
  Miljö: Tamdjur
  Tillbaka
Minigris är ett samlingsnamn för små (<80 kg) varianter av vanlig tamgris. Ursprungligen togs dessa små grisar fram för forskning, men är idag framför allt sällskapsdjur. Ofta är de en blandning av olika sorter, men det finns "renrasig" minigrisar.

The Miniature pigs are small breeds of the common domestic pig. The weight should be below 80 kg. Originally the small pigs were used the research, but today they are mostly pets.