• Afrikansk dvärgget
  Capra aegagrus hircus


  Klass: Däggdjur
  Ordning: Partåiga hovdjur
  Familj: Slidhorndjur
  Föda: Gräs, örter och växtdelar
  Tillbaka
Afrikansk dvärgget härstammar som namnet antyder från Afrika, men i USA på 1930-talet så upptäckte man att det man trott var en getras egentligen var två. Det som skiljer raserna åt är utseendet eller som man kallar det ”morfologin”. Den ena rasen som man valde att kalla Nigeriansk dvärgget liknar en vanlig get till utseendet förutom att de är mycket mindre. Men den andra rasen som fick fortsätta att heta Afrikansk dvärgget är små i storlek men har oproportionellt stort huvud och små ben. Anledningen till att den Afrikanska dvärggeten ser ut som den gör är på grund av en genförändring som heter Akondroplasi. Samma genförändring finner man hos andra djur t.ex. taxar där man har avlat på de hundar som har genförändringen.

The African Pygmy Goat originate as the name suggests from Africa where it has been kept for milk and its meat. Its small size is a result from gene alteration called Achondroplasi wich gives the goat shorter legs and a disproportionately large head. This gene alteration is the same that gives the Dachhund its small size.