• Älg
  Alces alces


  Klass: Däggdjur
  Ordning: Partåiga hovdjur
  Familj: Hjortdjur
  Föda: Blad, skott och kvistar
  Miljö: Skog
  Tillbaka

Älgen är utbredd över hela barrskogsområdet på norra halvklotet, dvs. från Skandinavien till Sibirien och i Nordamerika. "Skogens konung" lever till stor del av kvistar och skott från träd, men trivs också i våtmarker och vid sjöar, där man ibland kan se dem dyka efter näckroser! Under vintern tappar älgar hela tiden vikt så när våren kommer måste de äta upp sig. Älgar är i grunden solitära(ensamlevande) djur, utom när kon har kalvar och när de ibland samlas i större grupper under vintern. Tjurarnas horn används för att imponera på korna och i strider under brunstperioden på hösten. På senvintern fälls hornen och nya börjar växa under våren.

The Moose is the largest member the "Deer-family". It can be found in boreal areas all over the Northern hemisphere. They are usually solitary and primarily feed on twigs and leaves. In Sweden the moose population is approximately 400.000 individuals, but each year 100.000 are shot during the autumn hunting season.