Om Djurparken

Skåne djurparkEn bra djurpark bör sträva efter att skapa en miljö som djuren trivs i, informera om djuren, bedriva undervisning, delta i bevarandearbete och forska. Vi arbetar hela tiden efter att utveckla oss i inom dessa områden och mer om vårt arbete kan ni läsa under rubriken "Djurparkens fyra uppdrag" till vänster. Här hittar ni också mer information om vår syn på djurhållning.